tworzenie Wykonywanie i projektowanie stron www, aplikacji internetowych
APLIT Konin Karłowicza 8/32 - tel. 0 501 210 695
projektowanie wykonywanie strona główna
wykonywanie oferta
wykonywanie portfolio
artykuły
wykonywanie kontakt
wykonywanie dlaczego Internet ?
praca praca
Tłumaczenie, tłumacz

Na czym polega praca tłumacza? Czy ma on mechanicznie przekładać z jednego języka na drugi słowa i zwroty wyrwane z kontekstu? Stanowczo nie!

Aby dobrze wykonywać swój zawód, tłumacz musi mieć rozległą wiedzę. Nie tylko lingwistyczną. Wiedza ta pogłębia się z każdą przetłumaczoną konferencją, z każdą pracą pisemną. Z natury rzeczy tłumacz ma kontakty z przedstawicielami władzy, wielkiego biznesu, polityki, dyplomacji. Tym samym nabywa często wiedzę ze źródeł niedostępnych dla zwykłych śmiertelników. Etyka zawodowa nie pozwala mu rozpowszechniać zdobytych w ten sposób informacji. I słusznie. Dochowywanie tajemnicy zawodowej musi być podstawowym kanonem osób zaufania publicznego - adwokatów, notariuszy, lekarzy, tłumaczy, gdyż inaczej ich działalność nie miałaby sensu. Ale kształtowanie własnej wiedzy, a co za tym idzie - własnych poglądów, nie stoi przecież wcale w sprzeczności z tą zasadą.

Dalej - liczne akty prawne jasno uznają, że praca tłumacza jest pracą twórczą, której wynikiem jest powstanie dzieła, czyli pewnej skończonej całości, pod którą tłumacz się podpisuje i odpowiada za jej jakość.

Aby być dobrym tłumaczem, nie wystarczy biegłe opanowanie języka obcego - przede wszystkim trzeba się doskonale posługiwać językiem ojczystym. Teoretycznie każdy, kto zdał maturę, umie poprawnie mówić i pisać po polsku, ale często się okazuje, że owa znajomość polszczyzny jest dalece niewystarczająca i początkujący tłumacz popełnia mnóstwo elementarnych błędów językowych: ortograficznych, interpunkcyjnych, frazeologicznych, a nawet gramatycznych. Błędy można oczywiście wyeliminować, jeśli tylko ktoś nam je wskaże i przyswoimy sobie odpowiednie reguły opisane w wydawnictwach poprawnościowych.

Rodzaje tłumaczeń:
Tłumaczenia pisemne | Redakcja i weryfikacja tekstów | Tłumaczenia ustne | Symultaniczne | Konsekutywne Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia dokumentów: Tłumaczenia umów, raportów, specyfikacji, ofert, dokumentacji technicznej, instrukcji oraz innego rodzaju dokumentów.

Finansowy język, prawne sformułowania wymuszają na tłumaczach znajomość procesów i koneksji będących przedmiotem dokumentów. Niezbędna jest również umiejętność sprawnej organizacji pracy nad kolejnymi wersjami dokumentu i powiązanymi z nim materiałami.

Tłumaczenia przysięgłe: W wypadku pewnych dokumentów w określonych sytuacjach zachodzi konieczność uwierzytelnienia zgodności tłumaczenia z oryginałem dokumentu przez tłumacza przysięgłego, czyli tłumacza formalnie upoważnionego przez sąd do uwierzytelnienia dokumentów. Obowiązki tłumaczy przysięgłych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, które określa też stawki wynagrodzenia.

Tłumaczenia symultaniczne: Zwane są również kabinowymi. Nazwa pochodzi od francuskiego słowa simultané oznaczającego jednoczesność. Tłumaczenia symultaniczne mają najczęściej zastosowanie na międzynarodowych konferencjach. Tłumacz przekłada tekst z kilku lub kilkunastusekundowym opóźnieniem w stosunku do tekstu wypowiadanego przez mówcę. Często stosuje się zamknięte kabiny wyposażone w mikrofony. Uczestnicy słyszą wypowiadane przez tłumacza słowa przez słuchawki.

Tłumaczenia symultaniczne wymagają od tłumacza maksymalnej umiejętności koncentracji i skupienia. Ponieważ jest to niezwykle trudne i wyczerpujące, tłumacze symultaniczni pracują zwykle w parach. Kiedy pierwszemu z nich zaczyna pogarszać się koncentracja, natychmiast zastępuje go drugi.
Z pewnością można stwierdzić, że jest to jedna z najtrudniejszych form sztuki translatorskiej.

Tłumaczenia konsekutywne: Od tłumaczeń symultanicznych odróżnia ich fakt, że tłumacz najpierw wysłuchuje całego zdania bądź kilku zdań wypowiadanego przez prelegenta, a następnie przekłada go na inny język.
Tłumaczenia konsekutywne wymagają przede wszystkim dobrej pamięci. Nie wolno stracić sensu przekładanych zdań, nawet jeśli wypowiedź mówcy jest bardzo długa.
Ten typ tłumaczenia stosuje się często na spotkaniach biznesowych, negocjacjach, konferencjach prasowych, kiedy w dialogu uczestniczą dwie strony.

Zapraszamy na stronę:
http://www.tlumaczenie24.pl

wykonane projekty:        sale konferencyjne
sale konferencyjne

Ciekawe linki:  sale konferencyjne | konferencje | gotowe smsy | tłumaczenia  | śruby
promocja turystyki biznesowej  | katalog stron regionalnych  | turystyka | organizacja imprez | noclegi | śruby kwasoodporne | szkolenia


Tworzenie zaawansowanych bazodanowych aplikacji internetowych, sklepów internetowych, e-marketing, pozycjonowanie
Wykonywanie i projektowanie stron www, budowanie aplikacji internetowych
Tworzymy serwisy dla klientów z całej Polski.

Aplit Grzegorz Malinowski
ul. Spółdzielców 3 pok. 324
62-510 Konin
tel. 63 244 22 74

Konin Karłowicza 8/32
tel. 0 501 210 695
biuro@aplit.pl
Internet, komputery, wykonywanie stron www, Konin, Koło, Turek, Słupca - Wielkopolska - Polska